Vydavateľstvo Tranoscius v Liptovskom Mikuláši patrí medzi najstaršie slovenské vydvateľstvá s viac ako storočnou tradíciou. Spolupráca s Tranosciom prebiehala na internej a neskôr externej úrovni, pri knihách, propagačných tlačovinách a periodikách.

Knihy pre deti a mládež

Zo všetkých projektov bola výnimočná kniha Na ceste z depresie, kde bolo našou úlohou okrem layoutu publikácie, sadzby a obálky aj výber použitých papierov. Rovnaké to bolo aj pri knihe Ako si kamzík domov našiel, kde grafika dotvárala publikáciu s rozprávkami a informačnými listami. Bonusom k tejto publikácii bolo pexeso.

Učebnice náboženstva pre 3. a 4. ročník ZŠ

Veľmi špecifickým a časovo náročným projektom boli nové učebnice náboženstva pre 3. a 4. ročník ZŠ.