Branding je neodmysliteľnou súčasťou každej komerčnej spoločnosti alebo neziskovej organizácie. Pomáha tvoriť značku spoločnosti a podporuje jej zapamätateľnosť. Slovenská myšlienka “Dobré sa predáva samo, len zlé veci potrebujú reklamu” je  dávnym prežitkom. V záplave spoločností je potrebné vyniknúť, ukázať, že vaše produkty a služby sú kvalitnejšie.

Dobre stanovený branding sa opiera o marketingové nástroje. Začína zadefinovaním spoločnosti, cieľovej skupiny, ako aj vytýčenie cieľov, ktoré chce spoločnosť dosiahnuť. Pokiaľ branding tvoria aj samotné služby a produkty a pomáhajú mu napríklad organizované eventy, jeho viditeľnou časťou je vizuálna identita.

Definuje charakter značky, stáva sa jednotiacim prvkom. Definícia vizuálnej identity začína logotypom a logo manuálom. Ide skutočne o elementárny základ marketingu. Z logotypu vychádzajú ďalšie vizuálne prvky, ako aj presné návody ako ich využiť. Tie sú spísané v tzv. dizajn manuály.

Rozsah služieb, ktoré v rámci brandingu ponúkame začína práve logotypom a jeho definíciou, končí návrhom rôznych produktov, reklamných predmetov a korporátnych tlačovín.