Korporátny newsletter

V tlačenej aj elektronickej forme je výbornou formou, ako informať svojich klientov, sponzorov či sympatizantov o svojich aktivitách alebo úspechoch.

 

Lilly Report

Konferenčné noviny

LillyReport je ukážkou dynamickej práce malého tímu, ktorý dokáže pokryť vašu konferenciu informačne – vopred pripravených textov, reportov alebo rozhovorov, fotograficky alebo vizuálne, formou ucelenej brožúry. Na konferencii spoločnosti Lilly sa takéto konferenčné noviny tvorili priamo počas trvania konferencie, v noci pred posledným dňom konferencie sa tlačili a počas posledného dňa sa priamo na konferencii distribuovali účastníkom.

 

Katalógy a informačné prospekty

Obľúbený formát korporátnych tlačovín. Je možné ho prispôsobiť rozmerovo, ako aj počtom strán. Od jednoduchých letákov, skladačiek, až po rozsiahlejšie katalógy produktov.