Súťaž Najkrajšia kniha o Slovensku organizuje Klub fotopublicistov SSN spoločne so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici. Každoročne vyhlasujú najkrajšie knihy (taktiež aj propagačné materiály a kalendáre) o Slovensku. Po vyhlásení výsledkov a následnej výstave sú ocenené publikácie súčasťou putovnej výstavy po viac než 20 miestach Slovenska. V prvej polovici roka odborná porota vyberá najkrajšiu knihu za uplynulý rok.

Získané ocenenia

2018 – Hozelec (2. miesto v kategórii Monografie obcí)
2019 – MONS CASTRI. TERRA SZÉK. TERRA SULZA (2. miesto v kategórii Knihy o regióne)
2019 – Archeologický výskum v polohe Hozelec-Dubina (3. miesto v kategórii Knihy o regióne)