Spolupráca s Múzeom Spiša trvá už takmer 8 rokov. Začala znovuvydávaním vlastivedného zborníka Spiš, ktorý sa rozhodli oživiť po viac než 30 rokoch. Pribudol k nemu obľúbený brožovaný formát 21 x 21 cm, z ktorého sa stala séria. Výnimočným projektom bola kniha Matúša Hudáka s názvom Archeologický výskum v polohe Hozelec-Dubina, ktorá sa umiestnila aj v súťaži Najkrajšia kniha o Slovensku (2019, 3. miesto v kategórii Knihy o regióne.

 

Kreativita, zodpovednosť, dodržiavanie termínov, schopnosť prispôsobiť sa a okamžite reagovať na požiadavky zákazníka, to je len časť zo skúsenosti, ktorú Múzeu Spiša v SNV priniesla dlhoročná spolupráca s grafikom Michalom Hrickom.

Uvedieme aspoň niektoré. Od roku 2012 sa podieľal na grafickej príprave viacerých ročníkov obnoveného vlastivedného zborníka Spiš, ale i ďalších početných publikácií, ktorých vydavateľom bolo Múzeum Spiša. Počas týchto prác preukazoval vynikajúcu znalosť grafických postupov, profesionalitu a zodpovednosť. Z uvedených dôvodov ho Múzeum Spiša zaradilo medzi osvedčených spolupracovníkov pri vydávaní publikácií rozličného obsahového zamerania i formátu. Spoluprácu s Michalom Hrickom doporučujeme všetkým, ktorí pri tvorbe kníh vyhľadávajú spoľahlivého, tvorivého a skúseného grafika.

Za kolegov a Múzeum Spiša v SNV Zuzana Krempaská, riaditeľka Múzea Spiša

Obálka knihy Archeologický výskum v polohe Hozelec-Dubina