Dokument s názvom “Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Dolný Kubín na roku 2021 – 2030” vznikol pre potreby prezentácie plánov rozvoja pre mestské zastupiteľstvo, ako aj ostatných obyvateľov mesta. Dodané textové podklady a grafy boli vizuálne zjednotené podľa dodaného manuálu vizuálnej identity. Vznikol 80 stranový dokument na reprezentačnej úrovni s moderným dizajnom.