Vydavateľstvo Scepusium založil historik Miroslav Števík. Okrem historických kníh sa venuje monografiám a tematickým publikáciám obcí. Vydavateľstvo sa na publikáciách podieľa autorsky, ale aj v pozícii koordinácie projektového tímu (autor – jazykový korektor – grafik – tlačiareň). Pán Števík svoje bohaté publikačné skúsenosti priniesol aj do našej spolupráce, ktorá začala už v roku 2012. V súčasnosti vydavateľstvo úzko spolupracuje s Občianskym združením Mons Castri.

Vydavateľstvo Miroslav Števík – Scepusium roky obohacuje odbornú i populárnu spisbu historického i prírodovedného zamerania na Spiši. Počas celého tohto obdobia spolupracuje pri vydávaní kníh s grafikom Michalom Hrickom. Dlhoročnú spoluprácu medzi vydavateľom a grafikom charakterizujú korektné vzťahy, efektívna komunikácia a profesionalita. Na tejto spolupráci najväčšmi oceňujem skutočnosť, že každá realizácia vydavateľských počinov sa vyznačuje originalitou. Grafik svojou nápaditosťou, tvorivosťou posúva grafickú úroveň publikácií na čoraz vyššiu úroveň a z uvedeného dôvodu ho doporučujem na spoluprácu aj s inými vydavateľskými subjektami.

Monografia Hozelec

Monografia obce Hozelec

V roku 2018 vznikla v spolupráci s obcou Hozelec, vydavateľstvom Scepusium a Múzeom Spiša rozsiahla monografia obce Hozelec. Počas tvorby publikácie bol pracovným tímom nájdený poklad z doby bronzovej, ktorý sa preniesol aj do jej obsahu. Pri dizajne knihy sa použil jednoduchý, moderný, miminalistický vzhľad, ktorý mal odkomunikovať, že publikácia síce reflektuje históriu, no je určená pre súčasnosť. Kniha sa nechce tváriť ak historický artefakt so stranami podfarbenými starým papierom či pergamenom.

Kvalitnú prácu celého tímu ocenila aj porota súťaže Najkrajšia kniha o Slovensku. V kategórii Monografie obcí získala publikácie 2. miesto.

 

Mons castri. Terra Szék. Terra Sulza

Výnimočná publikácia vznikla na konci roka 2019. Hovorí o nevšednej histórii piatich obcí Spiša, ktorých história je navzájom úzko prepojená práve územím zvaným ako Terra Sulza. Grafický návrh vychádzal z piatich farieb kombinujúcich zemité, močaristé prostredie Sulzy, rovnako symbolizoval päť spomínaných obcí.

 

Séria o Slovenskom raji

Séria o Slovenskom raji

Trojica publikácií Klauzy, Kyseľ a Prielom Hornádu od autora Jána Petríka opisuje históriu a súčasnosť krásnych lokalít nášho Slovenského raja.

 

Výber z ďalších realizovaných projektov