Logotyp je základnou súčasťou vizuálnej časti brandingu. Mnohé spoločnosti ho zvyknú podceňovať, niekedy ho berú len ako doplnkovú súčať hlavného projektu. Správne logo charakterizuje spoločnosť, má byť jednoduché a zapamätateľné. Vďaka nemu sa ľudia so spoločnosťou identifikujú.

Rozsah prác pri tvorbe logotypu je od jednoduchej vektorizácie (napríklad, ak neboli dodané správne podklady pri prvotnej tvorbe logotypu), cez kompletný dizajn loga s technickým logo manuálom, až po najkomplexnejší projekt, ktorým je vizuálna identita spoločnosti.

Takýto typ projektu nie je určený len pre novo vzniknuté spoločnosti. Naopak, môžu ho využiť aj už fungujúce organizácie, ktoré chcú vylepšiť svoju vizuálnu komunikáciu.