Klient: Fórum pre verejné otázky, Nadícia Konráda Adenauera
Služby: Príprava série poublikácií 
Rok: 2012 – 2016

Séria piatich publikácií, zborníkov z konferencie s názvom Výchova a vzdelávanie ako nástroj (de)formovania hodnotového systému spoločnosti.