Klient: Filozofická fakulta KU v Ružomberku
Služby: spracovanie publikácií, korporátnych tlačovín, študentských novín, administrácia webovej stránky
Rok: 2009 – 2011

Informácie o štúdiu (FF KU v Ružomberku)

Informácie o štúdiu

Publikácia v mäkkej väzbe (V2), ktorú dostávali študenti fakulty pri zápise v danom akademickom roku. Obsahovala sumár jednotlivých študijných odborov, časový harmonogram akademického roka, prehľad a organizácia fakulty, ako aj iné užitočné rady.

 

 

Otázky žurnalistiky - vedecký časopis

Otázky žurnalistiky

Zborníková publikácia, vydávana Katedrou žurnalistiky FF KU v Ružomberku, ako aj Katedrou žurnalistiky FF UK v Bratislave. Otázky žurnalistiky boli vydávané ako vedecký časopis s polročnou, resp. kvartálnou periodicitou.

 

 

Študentský časopis ZUMAG

Časopis ZUMAG

Študentský časopis ZUMAG v tomto období patril medzi najlepšie študentské vysokoškolské časopisy na Slovensku. Úspešne sa umiestňoval v súťaži Štúrovo pero, kde pravidelne súperil s “konkurečným” časopisom Ateliér. Zumag mal aj podobu webového blogu.