Klient: Súkromnej strednej odbornej školy, Ul. 29. augusta, Poprad
Služby: manipulácia s technikou, plánovanie projektu, natáčanie, strih
Spolupráca: ssosta tv, Ján Kovalčík (https://itkovalcik.sk)
Rok: 2017

Videoprezentácia priestorov školy, predstavenie aktivít, študijných odborov, zameranie na študentov pri reálnom vyučovaní alebo počas špeciálnych projektov.