Klient: Americká obchodná komora Slovensko, BSC Forum
Služby: jednoduchá animácia, video timing, videoprezentácia
Rok: 2015

Jednoduchá informatívna prezentácia Centier zdieľaných služieb. Klientom dodané materiály boli skombinované do formy audiovizuálnej prezentácie v slovenskom a anglickom jazyku.